פרוייקט אפרת

מהכיוון חזיתי ניתן לראות רק קומה וגג. כאשר מהכיוון השני נראה את המבנה למעלה על 3 קומותיו חשוף לנוף פתוח, מעל המגרש שתחתיו.

בין המגרש התחתון לעליון  מאחורי הבתים במגרש התחתון נבנה הקיר תמך.